escola

La càtedra d’empresa A3 Chair in Leather and Fashion & Textile Innovation de la Universitat Politècnica de Catalunya és una aliança entre l’EEI, l’AQEIC, AIICA i l’Ajuntament d’Igualada per afavorir la generació i difusió de coneixement en l’àmbit de l’aprenentatge i de la I+D+i en el sector de l’adobament de la pell i del sector tèxtil i de la moda.

La càtedra d’empresa A3 Chair in Leather and Fashion & Textile Innovation de la Universitat Politècnica de Catalunya vol esdevenir un centre referent en les seves àrees de coneixement, amb voluntat de servei en l’entorn territorial proper així com en l’entorn internacional.

La càtedra d’empresa A3 Chair in Leather and Fashion & Textile Innovation de la Universitat Politècnica de Catalunya té com a valors fonamentals:

•La llibertat, la justícia, la igualtat d’oportunitats, la tolerància i la sostenibilitat.
•Fomentar l’emprenedoria i la innovació.
• Avaluar i actualitzar el seu projecte, i sotmetre’l a processos d’auditoria interna i externa.
• Vetllar per la formació continuada de tots els seus professionals.
• Fomentar la mobilitat internacional dels seus professionals.
• Potenciar el clúster de la pell d’Igualada.
• Concentrar tot el know-how de la indústria del sector adober.
• Potenciar el clúster Tèxtil Moda Anoia.
• Mantenir l’equilibri territorial.
• Potenciar la captació, formació i retenció de talent.